ICR Lab!

Cartografia transformadora

Cal sondejar la nostra societat i sacsejar-la de soca-rel fins a trobar la base ferma sobre la que construir de nou un projecte comú . Cal abandonar la fràgil realitat clientelar de la nostra política actual i mostrar com són de ferms els vincles de la lliure col.laboració en el territori de les xarxes socials.

L'Institut Cartogràfic de la ReVolta neix amb la vocació d'esdevenir una institució oberta i col.laborativa, accessible a totes les persones que creuen que una altra manera de fer política és possible.

Totes les cartografies que s'el·laborin a l'ICR permetran conèixer i fer visible el geotècnic social i la consistència de la nostra cultura política, així com fer el seguiment de la seva evolució al llarg de conflictes i lluites.

Volem projectar sobre el nostre imaginari col.lectiu una nova visió del territori. Una re-visió que ens permeti reforçar la volta de la nostra democràcia, fent visible a tothom quins són els autèntics agents polítics de la tranformació : el territori i la ciutadania organitzada que custodia el bé comú.

És l'hora de cartografiar una nova Catalunya!

Treball dinàmic, obert i cooperatiu

L'Institut Cartogràfic de la ReVolta és una associació de persones que treballen per a la construcció dels mapes de les aliances. Conscients que “el mapa fa el món”, té com objectiu treballar sobre les bases de dades que permetin “visualitzar” el comportament transformador de les persones en el seu territori.

L'ICR Lab! és el lloc que acull els tallers que han de permetre incorporar nous cartògrafs i obrir i compartir les seves bases cartogràfiques a les exploracions i propostes de tothom. Es tracta de concebre la representació del món com una procés dinàmic i obert en el que es faci realitat la condició cooperativa del territori i les ciutats.